עולים בביטחון, שמחה וציפייה לכתה א'!! #הכנה לכתה א'